0 تا 100 مشارکت در ساخت و قوانین آن 🤝🏻🛠️| نکات مهم ⚠️| نحوه مشارکت✔️

آیا می دانید نحوه مشارکت در ساخت چگونه است؟ مشارکت در ساخت نوعی سرمایه‌گذاری مشترک میان مالک و سازنده است که در آن مالک ملک (زمین یا ساختمان) و سازنده هزینه‌های ساخت را تأمین می‌کند. امروزه این روش به عنوان یکی از پرطرفدارترین روش‌های ساخت و ساز و نوسازی مسکن، آپارتمان، بافت‌های فرسوده، زمین ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)