انواع سند ملکی ☑️| معرفی 15 سند ملکی 📩| مشخصات 📑| تفاوت | عکس 📷

سند، به عنوان یکی از اساسی‌ترین ابزارهای اثبات ادعا در دعاوی قضایی، نقش بسیار مهمی در تأیید حقوق افراد دارد. اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می‌شوند. سند رسمی، به اسنادی گفته می‌شود که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده‌اند، در حالی که اسناد عادی شامل مدارکی است که بین افراد و ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)