انواع کاربری زمین در سرخرود که قبل از خرید باید بدانید

انواع کاربری زمین به دلیل هدف خرید زمین در سرخرود متفاوت است، هدف شما از خرید زمین در سرخرود چیست؟ با توجه به هدفی که برای آینده زمین در نظر گرفته اید، کاربری زمین نیز باید متفاوت باشد. به طور نمونه زمین های کشاورزی به هدف کشاورزی هستند و زمین های مسکونی در راستای ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)